Strafferet

Advokatfirmaet yder juridisk bistand under straffesager, både som beskikket og som privat antaget forsvarer.

Vi har i mere end 25 år arbejdet som forsvarer i mange forskellige typer straffesager, både alvorlige og mindre alvorlige sager, og altid med stor arbejdsevne og engagement. Vi har repræsentet tiltalte både ved kriminalretten, ved Landsretterne, såvel som i Højesteret.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk