Skatteret

Advokatfirmaet yder rådgivning om

- virksomheds- og personbeskatning

- skattespørgsmål i forbindelse med f.eks.

a. køb og salg af virksomhed

b. virksomhedsetablering og omdannelse

c. ejendomsinvestering

d. rekonstruktioner

e. generationsskifte m.m.

 

Vi repræsenterer skatteydere over for ligningsmyndighederne, i skatteankenævn, i Landsskatteretten og i Landsretten samt i Højesteret, hvis det kommer så vidt.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk