Retssagsførelse

Advokatfirmaet kan repræsentere virksomheder, foreninger og personer under

  • Retssager i Byret, Landsret og Højesteret
  • EF-domstolen
  • Den Europæiske Menneskeretsdomstol
  • Voldgiftssager
  • Tvistighedsnævnet
  • Afskedigelsesnævnet
  • Forligsforhandlinger m.v.

Advokatfirmaet bistår i den forbindelse med ansøgning om eventuel

  • Retshjælp
  • Fri proces
  • Evt. økonomisk dækning under fagorganisation

Kontakt os gerne for en nærmere drøftelse.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk