Om os

Advokatvirksomheden rådgiver udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner om juridiske og forretningsmæssige spørgsmål.

Advokat Hellerup København

Advokat Michael v. Kauffmann påtager sig et begrænset antal sager inden for sine fokusområder for udvalgte klienter.


Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

Advokatkontor lobby
Ansvarlig indehaver er Michael v. Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer.       

 

  • Mat. student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokatfuldmægtig og advokat hos Hjejle, Gersted og Mogensen 1983-1987
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987.
  • Møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2019

Advokatkontor Hellerup København'

For yderligere oplysninger kontakt:

advokat (H) Michael v. Kauffmann
administrator, advokatsekretær Josephine W. Månsson
advokatsekretær, bogholder Christine Forslund
på tlf. 33 15 93 15. Telefontid mellem kl. 9-15. Udenfor telefontid bedes man kontakte os på adv@kauffmann.dk.

Advokat (H) m.d.b. Peter Rud er tilknyttet advokatvirksomheden som konsulent og mediator.

Advokat Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring, India Kaj 6, 2100 København Ø for 2.500.000 kr. I særlige tilfælde kan forsikringenssummen hæves efter opgave og særskilt aftale. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.

__________________________________________________________________

Prisoplysning: Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der udgangspunkt i timeforbrug, men også til sagens art, kompleksitet og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. Vores takster beregnes i øvrigt i overenstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor vi er beskikket af Flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller kriminalretten, vil salæret blive fastsat i overenstemmelse med tilkendt salær, hvis der ikke er aftalt andet.

Forsikring, retshjælp m.v.
Klienten bør altid undersøge, om klienten har en forsikring, som evt. dækker retshjælp og/eller søge fri proces. Hvis der er dækning, bør klienten underrette advokatkontoret herom, eller drøfte spørgsmålet med advokatkontoret.

Indsigelser

I tilfælde af indsigelser bedes klienten kontakte advokatfirmaet med henblik på at søge sagen afklaret og løst i mindelighed. Kan dette ikke lade sig gøre, kan klienten kontakte Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 K. 


 

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk