Om os

Advokatvirksomheden rådgiver udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner om juridiske og forretningsmæssige spørgsmål.

Advokat Michael v. Kauffmann påtager sig et begrænset antal sager inden for sine særlige fokusområder for udvalgte klienter.

Kontakt os gerne for at høre, om vi kan bistå.

Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

advokat kontor
Ansvarlig indehaver er Michael v. Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer       

 

  • Mat. student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987, møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret på akademisk aftenhold på HD studiet 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2016


For yderligere oplysninger kontakt: advokat Michael v. Kauffmann eller advokatsekretær Helle Kryger på tlf. 33 15 93 15. Telefontid mellem kl. 9-15. Udenfor telefontid bedes man kontakte os på adv@kauffmann.dk.

Ejendomsadministrator Lise Osther kan kontaktes direkte på telefon 33 17 08 15 mellem kl. 8 og 15 eller adm@kauffmann.dk eller lo@kauffmann.dk.

Advokat (H) m.d.b. Peter Rud er tilknyttet advokatvirksomheden som konsulent og mediator.

Advokat Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring, India Kaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.

_____________________________________________________________________

Prisoplysning: Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der hensyn til sagens art, kompleksitet, tidsforbrug og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. Vores takster beregnes i øvrigt i overenstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor vi er beskikket af flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller kriminalretten, vil salæret blive fastsat i overenstemmelse med tilkendt salær.

© 2017 Kauffmann.dk