Om os

Advokatvirksomheden har adresse i egen ejendom på Sankt Peders Vej 6, 2900 Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København i nærheden af Københavns Byret, Østre Landsret og Højesteret.

advokat kontor
Ansvarlig indehaver er Michael v. Kauffmann, advokat (H) og ad hoc voldgiftsdommer       

 

  • Mat. student 1976 og Højere Handelseksame fra Niels Brocks Handelsakedemi i 1977 
  • Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1982
  • Advokat hos Dansk Arbejdsgiverforening 1987-1989 - mødegivelse i Arbejdsretten
  • Advokatbestalling og bestået landsretsprøve i 1987, møderet for Højesteret i 1992
  • Har tidligere undervist i adskillige år på Copenhagen Business School (Handelshøjskolen i København) i erhvervsret på akademisk aftenhold på HD studiet 
  • Voldgiftsdommer ad hoc fra 2000 - 2016


For yderligere oplysninger kontakt: advokat Michael v. Kauffmann eller advokatsekretær Ditte Larsen på tlf. 33 15 93 15. Telefontid mellem kl. 9-15. Udenfor telefontid bedes man kontakte os på adv@kauffmann.dk.

Ejendomsadministrator Dorte Helle og Lise Osther kan kontaktes direkte på telefon 33 17 08 15 mellem kl. 8 og 15 eller dh@kauffmann.dk eller lo@kauffmann.dk.

Advokat (H) m.d.b. Peter Rud er tilknyttet advokatvirksomheden som konsulent og mediator.

Advokat Kauffmann er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret i HDI-Gerling Forsikring, India Kaj 6, 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets cvr. nr. 15111976.

_____________________________________________________________________

Prisoplysning: Advokatfirmaet Kauffmann & Rud beregner sig salær med udgangspunkt i en timetakst på 2.500 kr. + moms = 3.125 kr. og fører løbende timesagsregnskab. I forbindelse med afregning tages der hensyn til sagens art, kompleksitet, tidsforbrug og sagens værdi for klienten m.v. I visse tilfælde kan der aftales en fast pris på arbejdets udførelse.

Timesalæret dækker rådgivning fra advokat (H), inkl. advokatsekretærbistand, udgift til kontorhold, forsikring, edb- og teleudgifter, bogføring, kopialia, porto mv. Vores takster beregnes i øvrigt i overenstemmelse med landsretspræsidenternes vejledende takster i de sagstyper, hvor disse foreligger.

I sager hvor vi er beskikket af flygtningenævnet, Børne- og Ungeudvalget, eller kriminalretten, vil salæret blive fastsat i overenstemmelse med tilkendt salær.

© 2017 Kauffmann.dk