Fagområder


Erhvervsjura

  • Køb og salg af virksomhed, forretning og restauration.
  • Virksomhedsomdannelse, fusion, salg eller nedlægning.
  • Ansøgning om næringsbrev, alkoholbevilling og godkendelse af drift m.v.
  • Kontakt til myndigheder m.v.

Privatretlige problemstillinger

Familieretlige spørgsmål, herunder f.eks. testamente, ægtepagt, særeje, skilsmissesæreje, samejekontrakt, sager om ægteskab og forældremyndighed m.v.
                                                                                                                                                                                       Køb af bolig

Herunder ejerlejlighed, hus eller sommerhus. Indhent et tilbud på bistand i forbindelse med ejendomskøb, inklusiv formøde inden underskrift, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, evt. pantebreve, anmeldelse til kommune og tinglysning - alt under under advokatansvarsforsikring.                                                                                                                                                                                              
Ejendomsadministration

Vi administrerer 20 ejendomme med godt 100 enheder/lejligheder for udvalgte klienter. Indhent gerne tilbud.

Inkasso

Effektivt og hurtigt. Indhent et pristilbud.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk