Erhvervsret

Advokatfirmaet rådgiver om alle generelle erhvervsforhold, herunder i forbindelse med virksomhedsetablering og virksomhedsoverdragelser samt erhvervslivets kontrakter generelt.

Vi kan med dags varsel stifte anparts- og aktieselskaber, samt andre kapitalselskaber, eller foretage ændringer i bestående selskaber, idet vi er autoriseret til on-line at registrere selskaber og foretage ændringer i selskaber direkte i Erhvervsstyrelsen - cvr. registret.

Kontakt advokat Michael Kauffmann for yderligere information. Telefon 33159315. E-mail: advokat@kauffmann.dk

 

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk