Ejendomshandler - køb og vejledning

Advokatfirmaet rådgiver i forbindelse med berigtigelse af ejendomshandler, herunder f.eks. køb af ejerlejlighed, villa, sommerhus, udlejningsejendom, andelsbolig og byggegrund m.m.

Indgår man en handel til flere millioner, er det nødvendigt at søge uafhængig rådgivning og dette gælder selvfølgelig også ved boligkøb.

Banker og ejendomsmæglere har mange særinteresser og ønsker nogle gange at sælge andre produkter til boligkøbere, herunder bank- og pantebrevslån samt forsikringer m.v. Deres medarbejdere er ofte ikke uvildige eller uddannede advokater med særligt kendskab til de mange faldgrupper, som der kan være ved en ejendomshandel.

Vi kan tilbyde god og uafhængig rådgivning til priser som følger.
 

Visma - LogBuy


Vi giver forskellige tilbud til aftalepartnere, herunder virksomheder, Dansk Arbejdsgiverforening, Visma-LogBuy og enkelte private med rabat på op til 65%. Indhent gerne tilbud. 
 

Logbuy - medlem: Ring til advokat Michael von Kauffmann eller advokatsekretær Josephine W. Månsson, hhv. advokatsekretær Christine Forslund på tlf. 33159315 eller skriv til pr. e-mail: advokat@kauffmann.dk, og hør om medlemsrabat/særpriser. 


Almindelig ejendomshandel pris 5.500 kr. inkl. inkl. moms + gebyr - efter rabat. 


(Før rabat - standard pris: villa, hus, ejerlejh. og andel 11.500 kr. + moms = 14.375 kr.) Rabat fratrækkes efter aftale med advokat Michael von Kauffmann.

   

Bistanden omfatter bl.a.

  • Vilkårsforhandlinger og gennemgang af købekontrakt
  • Eventuel besigtigelse af ejendommen og møde med klient
  • Rådgivning om tilstandsrapport og forsikringer
  • Rådgivning om ejerskiftelån og kurssikring af lån
  • Indhentelse og gennemgang af ejendommens øvrige dokumenter, herunder  f.eks.  oplysninger fra tingbog, kommune, ejer- og/eller grundejerforening m.v.
  • Udarbejdelse af skøde, pantebrev, refusionsopgørelse samt diverse anmeldelser og korrespondance
  • Tinglysning af dokumenter
  • Sikring for betaling af evt. ejerskifteafdrag m.v. og at købesummen først frigives til sælger, når der er opnået anmærkningsfrit skøde.

Advokatfirmaets juridiske bistand sikrer køber en ordentlig og uafhængig rådgivning fra advokat (H) dækket af advokatansvarsforsikring.

Firmaet modtager ikke provisioner eller andre betalinger fra bestemte kreditforeninger, forsikringsselskaber eller lignende, men søger alene at varetage købers interesser og gennemføre handlen på købers betingelser.

Advokatfirmaet kan tillige bistå i forbindelse med salg af ejendom, herunder udarbejdelse af salgsopstilling, købsaftale, indhentelse af tilbud på ejerskiftelån, forsikringer, tilstandsrapport m.v.

Kontakt advokat Michael von Kauffmann og indhent tilbud. Telefon 33159315. E-mail: advokat@kauffmann.dk   

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk