Ejendomshandler

Advokatfirmaet rådgiver i forbindelse med berigtigelse af ejendomshandler, herunder f.eks. køb af ejerlejlighed, villa, sommerhus, udlejningsejendom, andelsbolig og byggegrund m.m.

Indgår man en handel til flere millioner, er det nødvendigt at søge uafhængig rådgivning og dette gælder selvfølgelig også ved boligkøb.

Banker og ejendomsmæglere har mange særinteresser og ønsker nogle gange at sælge andre produkter til boligkøbere, herunder bank- og pantebrevslån samt forsikringer m.v. Deres medarbejdere er ofte ikke uvildige eller uddannede advokater med særligt kendskab til de mange faldgrupper, som der kan være ved en ejendomshandel.

Vi kan tilbyde god og uafhængig rådgivning til priser som følger.

Priser: (villa, hus, ejerlejh. tilkøbspris op til 4 mio. kr.)

Villa/hus .............. 7.360 kr. + 1.840 kr.(moms) = 9.200 kr.

Ejerlejlighed .......  7.360 kr. + 1.840 kr.(moms) = 9.200 kr.

Sommerhus ..........7.360 kr. + 1.840 kr.(moms) = 9.200 kr.

Libhaverejendom 9.500 kr. + 2.375 kr.(moms) = 11.875 kr.

 

 

   

SÆRTILBUD / RABATORDNINGER: Send en forespørgsel pr. e-brev: adv@kauffmann.dk eller ring: 3315 9315. I hastetilfælde: 4041 4162.

   

 

Bistanden omfatter bl.a.

  • Vilkårsforhandlinger og gennemgang af købekontrakt
  • Eventuel besigtigelse af ejendommen
  • Rådgivning om tilstandsrapport og forsikringer
  • Rådgivning om ejerskiftelån og kurssikring af lån
  • Indhentelse og gennemgang af ejendommens øvrige dokumenter, herunder  f.eks.  oplysninger fra tingbog, kommune, ejer- og/eller grundejerforening m.v.
  • Udarbejdelse af skøde, pantebrev, refusionsopgørelse samt diverse anmeldelser og korrespondance
  • Tinglysning af dokumenter
  • Sikring for betaling af evt. ejerskifteafdrag m.v. og at købesummen først frigives til sælger, når der er opnået anmærkningsfrit skøde.

Advokatfirmaets juridiske bistand sikrer køber en ordentlig og uafhængig rådgivning fra advokat (H) dækket af advokatansvarsforsikring.

Firmaet modtager ikke provisioner eller andre betalinger fra bestemte kreditforeninger, forsikringsselskaber eller lignende, men søger alene at varetage købers interesser og gennemføre handlen på købers betingelser.

Advokatfirmaet kan tillige bistå i forbindelse med salg af ejendom, herunder udarbejdelse af salgsopstilling, købsaftale, indhentelse af tilbud på ejerskiftelån, forsikringer, tilstandsrapport m.v. Indhent et pristilbud.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk