Arbejds- og ansættelsesret

Advokatfirmaet yder bistand både inden for individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret, herunder f.eks. - funktionærret - kollektiv arbejdsret - udarbejdelse af ansættelseskontrakt, direktøraftale mm.

Advokatfirmaet rådgiver endvidere om f.eks. - ferielovgivningen - ligebehandlingsloven - arbejdsmiljøret - medarbejderes retsstilling ved f.eks. a. virksomhedsoverdragelse b. betalingsstandsning c. ansættelse i udlandet/udstationering

Advokatfirmaet kan deltage i forhandlinger med fagorganisationer samt repræsentere en part i arbejdsretten, under voldgift eller ved de almindelige domstole. Vi repræsenterer lejlighedsvis enkeltpersoner i ansættelsesretlige sager, såvel som vi repræsenterer virksomheder, arbejdsgiverforeninginger og arbejdstagerorganisationer.

Det er ikke parten, men opgaven med at finde den bedst mulige løsning for den klient vi repræsentere, som er vores opgave og vigtigste mål. Kendskab til den ansættelsesretlige jura og engagement er det væsentlige. Kontakt os gerne, hvis der er spørgsmål.

stoet-knaek-cancer
© 2020 Kauffmann.dk