Advokatfirma Kauffmann & Rud

Møderet for højesteret

Advokatfirmaet yder erhvervsmæssig og privatretlig rådgivning til udvalgte virksomheder og enkelte privatpersoner.
 
Kontakt os gerne og vi vil tage stilling til, om vi mener at kunne bistå. I bekræftende fald vil vi bestræbe os på hurtigt at give et bud på, hvordan problemet kan løses.

Kontakt kan ske til:

Michael v. Kauffmann, advokat (H)
Lars Ole Jensen, advokatfuldmægtig
Helle Kryger, advokatsekretær
Lise Osther, ejendomsadministrator
 

I det følgende gives nogle eksempler på juridiske emner, som vi behandler:

Erhvervsjura og selskabsret

  • Køb og salg af virksomhed, forretning og restauration.
  • Stiftelse af ApS og A/S.
  • Virksomhedsomdannelse, fusion, salg eller nedlægning.
  • Ansøgning om næringsbrev, alkoholbevilling og godkendelse af drift m.v.
  • Kontakt til myndigheder m.v.

Privatretlige problemstillinger

Familieretlige spørgsmål, herunder f.eks. testamente, ægtepagt, særeje, skilsmissesæreje, samejekontrakt, sager om ægteskab og forældremyndighed m.v.

Køb af bolig

Herunder ejerlejlighed, hus eller sommerhus. Indhent tilbud på bistand i forbindelse med ejendomskøb, inklusiv formøde inden underskrift, udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse, evt. pantebreve, anmeldelse til tinglysning - alt under advokatansvarsforsikring.

Ejendomsadministration

Indhent tilbud. Vi administrerer 31 ejendomme med ca. 600 enheder.

Kontakt evt. vores ejendomsadministrator.

Inkasso

Effektivt og hurtigt. Indhent et pristilbud gennem vores juridiske konsulent.

Udlændingeret

Visa, opholds- og arbejdstilladelse, asylansøgning m.v.

Strafferet

Overvej at tale med forsvarsadvokaten inden afhøring. Kontakt advokat Michael v. Kauffmann, der har ført offentlig beskikkede forsvarsopgaver i mere end 25 år.

stoet-knaek-cancer
© 2018 Kauffmann.dk